ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Приключи оценяването на разказите в конкурса на името на Агоп Мелконян 2016. Портите са затворени, флаговете – спуснати, реколтите – събрани и преброени. Настъпи финалът.