ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

ПРЕВОДАЧЕСКИ СЛАМ
На български и английски

Пълната програма на СтолицаЛитература 2016 можете да намерите тук: http://ekf.bg/pages/page/271