ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

За книгата говорят проф. Милена Кирова, доц. Дарина Григорова и проф. Стоян Денчев