ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Има ли място за съвременната литература от началото на ХХI век, в образованието? Как да не задушим интереса към четенето с литературния канон, който задължава учениците не само да прочетат, но и да зазубрят онова, което трябва да харесат в класиците, за да получат добра оценка на изпитите по литература? По-опасен ли е таблетът от превръщането на четенето в задължение? Да оставим ли пазарът да бъде единствен коректив в запълването на тази липса на актуализация в учебните програми?

Участници в дискусията ще бъдат Ангел Игов – писател и преводач; Александър Секулов – писател и поет; Александър Шпатов – писател; доц. д-р Дарин Тенев – преподавател по Теория на литературата, преводач и японист; Александър Кръстев – „Аз чета”; Михаела Петрова – ръководител на Национален център за книгата – НДК.

С ваша помощ и препоръки Национален център за книгата – НДК ще предложи препоръчителен списък със съвременна детско-юношеска литература, който да насърчават любовта към четенето.