ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

 

„Anamnesis Vitae“ (Начало на оздравяването) е втората стихосбирка на Красимира Макавеева. Идва в отговор и като диалогично продължение на първата й книга „Anamnesis Morbi“ – Начало на болестта.

И в тази книга поезията продължава да бъде първолична, изповедална и силно емоционално обагрена. Доминират темите за раздялата, за предопределените срещи, за неслучената любов, за очакването и предчувствието на нейното идване.  Лирическата героиня на тази поезия е едновременно гневна и непримирима, язвителна и откровена, отмъстителна и зла, но и нежна, приласкаваща, тайнствена и страстна, каквато всъщност е самата женска природа. Често обект на интерпретация стават фолклорни сюжети и образи като юди, веди и самовили.

Поезията на Красимира Макавеева е един пламенен прочит на най-дълбоките и съкровени вълнения на женското сърце.

            Авторката на книгата е филолог и преводач. Пише поезия от ученичка. Публикува стихотворения, участва и печели различни литературни конкурси.