ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Досега в дискусиите на НЦК в годината, посветена на „Съвременната българска литература в контекста на европейската модерност”, се обсъждахапрактиките за популяризиране на различните национални литератури, акцентираше се и на мисионерската работа на преводачите. Всички те обачеедва ли щяха да имат успешна професионална реализация, без авторите – създателите на литературните творби. През последните 3 - 4 години българските писатели са все по-интересни за европейския издател и това, безспорно, е много добра новина. Национален център за книгата – НДК полага усилия чуждите издатели да бъдат своевременно информирани за актуалните заглавия и автори у нас чрез издаването на годишен каталог на английски език. Как се осъществява обаче срещата на творците ни с родния, български читател? Какъв е животът на книгите след отпечатването им? Интересни и провокативни автори ще разкажат за срещите си с чуждестранната публика и за реакциите на тамошните ценители на литературата. Ще опитаме да намерим и отговор на въпросите търси ли българският читател техните книги, може ли да ги открие лесно в книжарниците, какво се случва всъщност с българската книга след нейната премиера у нас?

Участници в срещата – разговор в „Перото” ще са писателите Калин Терзийски, Весела Ляхова, Димана Трънкова. Модератор ще бъде Александър Кръстев – основател на сайта „Аз чета”. Дискусията е и отправна точка за разговор, както и своеобразна покана за изразяване на мнение по темите и към всички останали български писатели и издатели.