ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Поетични вечери – спомен за българските писатели
по случай 140 години от Освобождението на България
"Най-светлият син на Копривщица"
Т о д о р К а б л е ш к о в
Априлско въстание – част I
Литературно – музикална композиция с историческа тематика
Аудио запис с визия
по произведения на Иван Вазов, Захари Стоянов,
Константин Величков и Анна Каменова
изпълняват актьорите: проф.д.н. П. Петров, Д. Станкова и Г. Гайтаников,
музика: Симеон Венков