Концертът е посветен на 70-годишния юбилей на Минчо Минчев и 160 години от обявяването на Габрово за град

Музика

В програмата ще чуете:

Йохан Фаш - Танцова сюита в ре минор

Арво Пярт - Сарабанда из "Колаж на тема Бах"

Й.С. Бах - Концерт за цигулка, обой и оркестър„

Й. Хайдн - финал на симфония №60 "Разсеяният"

               - втора част из симфония №50 "Учителят"

               - концерт за цигулка и оркестър в до мажор

В.А. Моцарт - симфония №6